Hoe werkt nul op de meter?

De term nul op de meter is ontstaan bij het ontwikkelen van verschillende duurzame concepten. Nul op de meter betekend dat een gebouw/woning evenveel energie opwekt als het gebruikt. Voor elektra is dit te realiseren door toepassing van zonnepanelen, er moet wel voldoende ruimte zijn om het benodigde vermogen te instaleren. Bij de meeste woningen in Nederland die een gemiddeld verbruik hebben is dit mogelijk. We hebben wel de aansluiting op het energienet nodig om het overschot aan opwekking overdag en in de zomer te leveren aan het net en in de avond/nacht en de winter weer af te nemen. Om dit financieel aantrekkelijk te maken heeft de overheid de salderingsregeling ontwikkeld. Het overschot aan opwekking in de zomer mag in de winter tegen dezelfde voorwaarden worden opgenomen. Met warmte is dit veelal niet mogelijk omdat er geen warmtenet aanwezig is en de bestaande warmtenetten hierop niet zijn bedacht. Technisch is het goed mogelijk als er een warmtenet in de buurt is.
Voor individuele woningen betekent nul op de meter ook vaak dat er een all-electric toepassing is voor de energievoorziening.
Bij nul op de meter gaan we uit van geen aardgas gebruik in de woning en balans in opwekking en verbruik van elektra.

Voordelen en nadelen nul op de meter

Voordelen:
• De duurzame woning heeft een hoog energie label
• Voor de energiekosten worden de investeringen gedaan bij het realiseren van de woning en kunnen vaak tegen gunstige voorwaarden worden gefinancierd.
• De investering voor duurzame elektra is relatief snel terug te verdienen
• Geen last van de prijsschommelingen energieprijzen
Nadelen:
• De investeringen voor warmte voorziening zijn relatief duur
• Wat is het verschil tussen nul op de meter en energieneutraal?
• Er is geen onderscheid bij nul op de meterwoning in de typering, wel kan met verschillende technische manieren het resultaat bereikt worden.
• Nul op de meter voor elektra en gas, vaak wordt een woning All-electric

Welke oplossingen voor nul op de meter zijn er?

De oplossing om een nul op de meter woning te realiseren is meestal het all-electric maken van de woning ook kan met een biomassa installatie het gasverbruik vermeden worden.
Opwekken van elektra bij woningen meestal te realiseren met zonnepanelen. Er zijn ontwikkelingen voor kleine windmolens die 1.000 tot 5.000 kWh per jaar opwekken.
Energie opslag om eigen opgewekte energie in een later stadium te gebruiken zijn in ontwikkeling. Voor elektra is het niet mogelijk om een jaarcyclus met opslag te realiseren.
Voor warmte zijn er systemen die wel een jaarcyclus kunnen overbruggen, te denken valt aan de bodemopslag systemen.

Voor wie is een nul op de meter oplossing interessant?

Uiteindelijk is dit voor iedereen interessant, met nul op de meter heb je een woning die een hoog energielabel heeft en daardoor meer waarde heeft. Voor de overheden zijn deze ontwikkeling erg belangrijk om de doelstellingen te halen zoals in regeerakkoorden zijn afgesproken.

Wat kost nul op de meter?

Op de vraag wat dit kost is moeilijk een eenduidig antwoord te geven. Voor zonnepanelen geldt dat een investering binnen 5 tot 7 jaar is terug te verdienen. Bij de oplossingen voor de verwarming, warmwater en koeling is dit moelijker te bepalen, uitgangspunt welke we kunnen hanteren is dat binnen de reguliere exploitatietijd van een cv-ketel ook de duurzame oplossing moet zijn terugverdiend.

Krijg ik subsidie met nul op de meter?

Er zijn een aantal subsidies mogelijk van RVO en soms op regionaal of gemeentelijk niveau. Door de uitfasering van aardgas ontwikkeld de overheid het subsidiesysteem voortdurend

Hoe kan HeatInvest ondersteunen met een nul op de meter?

De rol van HeatInvest:

Voor de ontwikkeling van nul op de meter projecten kan HeatInvest voor opdrachtgever en afnemer het gehele proces begeleiden van idee tot exploitatie.
In de praktijk zal voor nieuwbouw met een projectontwikkelaar en betreffende gemeente de mogelijkheden voor nul op de meter woningen uitgewerkt worden. In de ontwikkelfase zullen alle voor en nadelen benoemd worden en oplossingen worden aangedragen voor een verantwoorde oplossing voor nul op de meter woningen.

Bronnen

Cobouw.nl, stand van zaken
Samenenergiebesparen.nl
Milieucentraal.nl/

Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen HeatInvest

Heeft u een project met betrekking tot nul op de meter? Laat het ons weten, dan denken wij graag met u mee voor een oplossing.

Bij HeatInvest werken mensen met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame installatietechniek, daardoor heeft HeatInvest voor alle vraagstukken en omgevingen een passende oplossing.
Dit kan een vrijblijvend eerste advies zijn tot een volledig traject waarbij zelfs de financiering voor u wordt geregeld.