Vestia

Vestia is een grote woningcorporatie voornamelijk actief in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. Vestia heeft ervoor gekozen om voor de verduurzaming van haar technische installaties vier hoge temperatuur warmtepomp systemen toe te passen bij twee wooncomplexen aan de Dunantstraat en Fonteinbos in Zoetermeer. De huidige collectieve gasketels worden alleen nog gebruikt bij extreme koude en in geval van calamiteiten. Primeur is de toepassing van fase overgangsmaterialen (PCM’s) in de buffertanks voor de opslag van warmte. De in polypropyleen bollen verpakte PCM’s met een smeltemperatuur van 70°C vergroten de opslagcapaciteit en kunnen hiermee de piekvraag opvangen. Nieuw is ook de toepassing van CO2 (GWP 1) als koudemiddel in de lucht/water warmtepompen. Dit project is daarmee uniek in zijn soort.