Wat is natuurinclusief bouwen?

Met natuurinclusief bouwen wordt bedoeld dat bij het bouwen of renoveren van huizen en andere gebouwen in het ontwerp rekening wordt gehouden met de natuur en de biodiversiteit. Eenvoudige aanpassingen aan gebouwen en hun omgeving kunnen een groot verschil maken. Het aanbrengen van meer groen in bebouwde gebieden maakt de omgeving aantrekkelijker, zowel voor mens als dier.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Nederland is een dichtbevolkt land en de groene ruimte staat steeds meer onder druk doordat er steeds meer gebouwd wordt. Nieuwe gebouwen zijn anders gebouwd dan oude woningen en bieden minder mogelijkheden voor dieren om een nestje te maken bijvoorbeeld. De stedelijke biodiversiteit staat onder druk. Minder groen betekent minder insecten. En minder insecten betekent minder eten voor vogels. De groene ruimte is belangrijk, juist ook in de gebouwde omgeving. Daarnaast zorgt de natuur ervoor dat een omgeving leefbaarder is, een plein met bomen is bijvoorbeeld veel koeler dan een geasfalteerd parkeerterrein.

Voordelen en nadelen van natuurinclusief bouwen

Een groene gebouwde omgeving is gezonder voor de mens. Het is bewezen dat mensen productiever zijn als ze natuur zien als ze werken. Een groene omgeving zorgt ook voor gezondere lucht. Bomen geven koelte, maar ze zorgen er ook voor dat de ondergrond niet wegspoelt als het hard regent. Bovendien houdt een rij bomen veel geluid tegen, bijvoorbeeld van drukke wegen. Het beschermen en bevorderen van de biodiversiteit in een stedelijk gebied zorgt er ook voor dat er meer insecten zoals bijen zullen komen die zorgen voor de bestuiving van planten. Een nadeel van natuurinclusief bouwen zou kunnen zijn dat onderhoudskosten aan gebouwen hoger zijn.

Welke oplossingen zijn er voor natuurinclusief bouwen?

Er zijn veel verschillende manieren om de natuur te integreren in een gebouw of de gebouwde omgeving. Zo zijn er voor gebouwen veel verschillende inbouwkasten waar vogels een nest kunnen maken of vleermuizen in de winter kunnen verblijven. Voor gierzwaluwen bestaan speciale dakpannen. Je kunt ook je gevel vergroenen door muurplanten te laten groeien. Kalkhoudende mortel is een goede ondergrond voor deze planten. Groene daken zorgen ook voor een betere leefomgeving. Een andere manier van natuurinclusief bouwen is ook rekening houden met lichtoverlast die buitenlampen ’s avonds aan dieren geven. Ook insectenhotels zijn een goed idee. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) heeft een checklist van 40 maatregelen opgesteld voor natuurinclusief bouwen.

Voor wie is natuurinclusief bouwen interessant?

Natuurinclusief bouwen is voor particulieren interessant, zij kunnen maatregelen nemen voor hun eigen woning of kantoor bijvoorbeeld. Maar zeker zo interessant is het als gemeenten natuurinclusief bouwen meenemen in hun beleid. De omgeving is net zo belangrijk als de gebouwen die er in staan. Dus ook daar is aandacht voor natuurinclusieve elementen nodig. Woningcorporaties maken hun woningen aantrekkelijker door ze natuurinclusief te maken. Bouwen begint bij het ontwerp, dus is het zeker interessant als een architectenbureau of projectontwikkelaar natuurinclusieve oplossingen in het bouwproject meeneemt.

Wat kost natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen hoeft niet duur te zijn. Met een beperkt budget kan al een hoop worden gedaan. Inbouwkasten voor vogels en vleermuizen zijn er vanaf dertig euro. Ook het toegankelijk houden van spouwmuren is niet duur. Een tuin op een dak of een gevel vergroenen is zo duur als de investering in de planten. Een nieuwbouwwoning natuurinclusief bouwen is in principe niet duurder dan een gewone nieuwbouwwoning, omdat met kleine elementen veel bereikt kan worden. Kosten voor gemeenten kunnen rond de 100.000€ liggen om een goed beleid voor natuurinclusief bouwen op te zetten.

Subsidie op natuurinclusief bouwen

Op nationaal niveau zijn geen specifieke subsidies voor natuurinclusief bouwen aan te vragen. Wel bestaat het BNG Duurzaamheidsfonds als aanvulling op regionale Duurzaamheidsfondsen. Dit fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Veel gemeenten en provincies hebben een Duurzaamheidsfonds. Zo kunnen Amsterdamse bedrijven, instellingen en Verenigingen van Eigenaren bijvoorbeeld een voordelige lening krijgen uit het Duurzaamheidsfonds voor dergelijke ontwikkelingen.

Wat levert natuurinclusief bouwen op?

Natuurinclusief bouwen zorgt voor meer biodiversiteit in gebouwde gebieden. Het zorgt voor een groenere en gezondere leefomgeving. Een gebouw dat natuurinclusief ontworpen is biedt ruimte aan bijvoorbeeld vogels om nesten te maken en heeft groene daken en gevels. Meer groen zorgt voor een koelere omgeving en lost problemen van wateroverlast op. Een natuurinclusieve gebouwde omgeving is aantrekkelijk voor iedereen.

Bronnen

RVO.nl
IVN.nl
Bouwnatuurinclusief.nl
Nextcity.nl (gemeente den Haag)
BNGduurzaamheidsfonds.nl

Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen HeatInvest

Heeft u een project met betrekking tot natuurinclusief bouwen? Laat het ons weten, dan denken wij graag met u mee voor een oplossing.

Bij HeatInvest werken mensen met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame installatietechniek, daardoor heeft HeatInvest voor alle vraagstukken en omgevingen een passende oplossing.
Dit kan een vrijblijvend eerste advies zijn tot een volledig traject waarbij zelfs de financiering voor u wordt geregeld.