Waar staat BENG voor?

BENG is de afkorting van Bijna Energieneutrale Gebouwen en is de vertaling van de Engelse term NZEB (Nearly Zero-energy Buildings). Het is een maat om aan te geven hoe energiezuinig een gebouw is, kijkend naar de energiebehoefte, het gebruik van fossiele energievormen en het aandeel hernieuwbare energie dat wordt gebruikt. Het is de opvolger van de Energieprestatiecoëfficiënt die tot voor kort werd gebruikt om de energiezuinigheid van een gebouw aan te duiden. De eisen komen voort uit het Energieakkoord en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Wat is het verschil tussen BENG en energieneutraal?

Met een energieneutraal gebouw wordt een gebouw bedoeld dat over een jaar gezien evenveel energie verbruikt als het opwekt. Een gebouw is energieneutraal als het totale energieverbruik over een jaar nul is. BENG geeft aan hoeveel energie een gebouw per jaar gebruikt en welke vormen van energie er worden gebruikt. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn en aan de BENG-eisen voldoen.

Wat zijn BENG eisen?

Alle nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. De energieprestatie van gebouwen wordt bepaald op basis van de volgende eigenschappen:
– maximale energiebehoefte per vierkante meter per jaar (BENG 1)
– maximale hoeveelheid fossiel energiegebruik per vierkante meter per jaar (BENG 2)
– minimaal percentage hernieuwbare energie op de totale energiebehoefte (BENG 3)
Er gelden aparte eisen voor de buitenkant van de gebouwen, die zijn ook bepalend voor de BENG 1. Hier wordt gekeken naar de buitenmuren, deuren, ramen, daken enzovoorts. De energie moet zo efficiënt mogelijk worden opgewekt, dit staat in de BENG 2 eisen. De BENG 3 eis tot slot geeft aan hoeveel hernieuwbare energie moet worden gebruikt. Wat de eisen precies inhouden is afhankelijk van het type gebouw en is beschreven in het Bouwbesluit.

Voordelen en nadelen van BENG

Dankzij de BENG-eisen is er meer aandacht voor het beperken van de energiebehoefte van gebouwen. Door de energiebehoefte van gebouwen terug te dringen, daalt de energierekening en wordt CO2-uitstoot beperkt. Ook is het gunstig voor de waarde van een gebouw. Een nieuwbouwwoning die volgens de nieuwste energie-eisen wordt gebouwd is beter voorbereid op de toekomst en zal langer zijn waarde behouden. Een nadeel van de nieuwe BENG-eisen is dat het nieuwe voorwaarden stelt en dat zou kunnen zorgen voor opstartproblemen bij bouwbedrijven.

Welke oplossingen voor BENG zijn er?

De BENG-eisen moeten per 1 januari 2021 worden berekend aan de hand van de norm NTA 8800 (Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode). Sinds 1 januari 2020 is software van verschillende leveranciers beschikbaar om te bepalen of aan de eisen wordt voldaan en om een vergunningsaanvraag voor te bereiden. Voor een vergunning kan worden aangevraagd moet worden voldaan aan de 3 BENG-eisen. Op de website van RVO.nl staan verschillende slimme innovaties die helpen om aan de BENG-eisen te voldoen. Denk hierbij aan het gebruik van warmtepompen, viervoudig glas en PV-panelen.

Voor wie is BENG interessant?

In eerste instantie is BENG van belang voor alle bouwbedrijven die met nieuwbouw te maken hebben. Zij zullen moeten zorgen dat de nieuwe woningen en andere gebouwen voldoen aan de nieuwe eisen. Het is daarom van belang dat bouwbedrijven zich verdiepen in de materie. Ook voor iedereen die een nieuwbouwwoning of gebouw gaat kopen zijn de nieuwe eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen interessant. Kijkend naar de BENG-prestaties krijgt men inzicht in het energieverbruik van een gebouw.

Wat kost BENG?

Door de nieuwe BENG-eisen kunnen kosten voor nieuwbouw stijgen. Het blijkt dat de nieuwe eisen behoorlijke meerkosten kunnen opleveren. Het bouwen van sommige woningen valt 6.000 euro duurder uit, maar het kan oplopen tot wel 12.000 euro en met uitschieters naar 32.000 euro. Per vierkante meter berekend kunnen de kosten ongeveer 50 tot 300 euro hoger uitvallen. Het levert de nieuwe gebruikers wel een voordeel op de energierekening op. Doordat een gebouw een betere energieprestatie heeft, beter geïsoleerd is bijvoorbeeld, hoeft minder energie te worden gebruikt.

Subsidie op BENG

Er zijn geen subsidieregelingen die specifiek zijn afgestemd op het voldoen aan de BENG-eisen. Wel zijn via de overheidssubsidies te verkrijgen voor energiebesparende maatregelen. Zo is er de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), als minimaal twee energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, de renovatieversneller die woningeigenaren helpt bij het verduurzamen van woningen. Er bestaat ook de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming. Dit is een fiscaal voordeel voor verhuurders van woningen die investeren in verduurzaming.

Wat levert BENG op?

Kort gezegd levert BENG energiezuinigere nieuwbouw op. Ten opzichte van de EPC-regeling wordt meer rekening gehouden met de verschillende aspecten van een gebouw. Er wordt bijvoorbeeld streng gekeken naar de isolatie van gebouwen. Ook kunnen slecht geïsoleerde gebouwen niet meer worden gecompenseerd door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te plaatsen om toch te voldoen aan de eisen.

Bronnen

RVO.nl
BouwendNederland.nl
Lente-akkoord.nl

 

Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen HeatInvest

Heeft u een project met betrekking tot Energineutrale Gebouwen? Laat het ons weten, dan denken wij graag met u mee voor een oplossing.

Bij HeatInvest werken mensen met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame installatietechniek, daardoor heeft HeatInvest voor alle vraagstukken en omgevingen een passende oplossing.
Dit kan een vrijblijvend eerste advies zijn tot een volledig traject waarbij zelfs de financiering voor u wordt geregeld.