Hybride warmtepompsysteem

Naast de 100% duurzame oplossing zoals omschreven kan ook voor een hybride variant worden gekozen. De te vervangen gasketels (meestal twee) worden gesplitst, waarbij één van de ketels wordt verwijderd en de andere gasketel  gehandhaafd blijft. Op het dak wordt een hoge temperatuur C02 luchtwater warmtepomp geplaatst voorzien van thermische opslag met PCM. Hierbij levert een duurzame CO2 warmtepomp voor >80% van het jaar de warmte en wordt voor <20% bijgestookt door een gasketel (op de extreem koude dagen in de winterperiode). Op deze wijze kan het hoge temperatuur afgiftesysteem (zoals radiatoren) gehandhaafd blijven alsook de overige infrastructuur in het gebouw (leidingwerk en circulatiepompen). Er wordt voor deze optie gekozen als het bijplaatsen van een tweede warmtepomp te veel kost om voor die enkele korte periode in het jaar die energie piekvraag ook duurzaam op te wekken. Hierdoor ontstaat een hybride systeemoplossing die voor 80% duurzaam is en waarbij op een later moment altijd nog kan worden overgeschakeld naar een 100% duurzaam systeem.