Vaste brandstof ketel met PCM-buffers

Duurzame energieproductie uit laagwaardige biomassa wederom in combinatie met PCM-buffers en een slim aanvoersysteem van grondstoffen is de derde variant die HeatInvest in haar portfolio heeft. De vaste brandstof ketel kan op diverse soorten biomassa worden gestookt, te weten houtsnippers, houtpellets maar ook op getorreficeerd materiaal afkomstig uit biologische afvalstromen. Veel vaste brandstofsystemen zijn niet geschikt om in de gebouwde omgeving te worden ingezet. Het voornaamste probleem is dan de omvang van een benodigde installatie (zeker wanneer deze draait op laagwaardige biomassa) in combinatie met de grootte van noodzakelijke waterbuffers om voldoende capaciteit en vermogen te kunnen leveren. Bestaande (gas)ketelhuizen zijn hier niet op ingericht waardoor dergelijke oplossingen simpelweg fysiek niet passen in de huidige situatie binnen de gebouwde omgeving. De innovatieve duurzame oplossing van HeatInvest tackelt deze problemen door gebruik te maken van PCM-buffers (dat ervoor zorgt dat de benodigde bufferruimte met factor 4 wordt verkleind), waardoor een zeer compacte vaste brandstof ketel kan worden gebruikt om alsnog volledig in de benodigde capaciteit te kunnen voorzien. Deze systeeminnovatie zorgt er dan ook voor dat deze vorm van duurzame energieopwekking kan worden toegepast in een markt waar dit tot nu toe praktisch gezien niet mogelijk was. Door te dienen als alternatief voor gasgestookte cv-ketels ontstaat hiermee 100% additionele duurzame energieproductie. Door gebruik te maken van intelligente monitorings- en regelsystemen kan een optimale verbranding worden gegarandeerd en kunnen afwijkingen in efficiency en uitstoot worden gecorrigeerd. Daarnaast kunnen filtersystemen, indien gewenst, de uitstoot nog verder reduceren indien gewenst waardoor een inpassing in de gebouwde omgeving te allen tijde maatschappelijk verantwoord is. Voor de installaties van HeatInvest wordt enkel biomassa ingezet die lokaal wordt verkregen en die op geen enkele wijze hoger in de cascadering kan worden ingezet. HeatInvest is tegen het onnodig kappen van bomen (waar ook ter wereld) en voor duurzaam bos- en natuurbeheer!