Wat is de greendeal?

Met deze term wordt een afspraak tussen de overheid en andere partijen bedoeld die helpt om duurzame plannen uit te voeren. Er zijn sinds de start in 2011 al meer dan 200 greendeals gesloten op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit enzovoorts. In deze afspraken probeert de overheid te helpen om knelpunten weg te nemen, zodat duurzame plannen beter kunnen worden uitgevoerd.

Waarom is er een greendeal?

Bedrijven, organisaties of overheden lopen soms tegen knelpunten aan als ze duurzame projecten hebben. Door een greendeal met de overheid te sluiten, zet de overheid zich in om deze weg te nemen. De overheid kan bijvoorbeeld wet- en regelgeving aanpassen zodat bureaucratie voor bedrijven minder wordt. Ook kan de overheid als bemiddelaar optreden om organisaties bij elkaar te brengen. Bovendien kan de overheid internationalisering van duurzame bedrijven stimuleren door groene handelsmissies uit te voeren.

Voordelen en nadelen van een greendeal

Ondernemingen profiteren van deze afspraken omdat de overheid knelpunten in wetgeving wegneemt bij de ontwikkeling van hun projecten. Ook kunnen onderhandelingen in een versnelling worden gebracht door bemiddeling van de overheid. Internationale handelsmissies kunnen de weg openen tot nieuwe markten. Een nadeel is dat lang nog niet alle duurzame initiatieven profiteren van het instrument. Bovendien is het is geen financieringsinstrument en er is dus geen geld beschikbaar om een businesscase rond te krijgen.

Met welke oplossingen kunnen we voldoen aan de greendeal?

Plannen die in aanmerking willen komen voor een greendeal moeten een heldere doelstelling hebben op het gebied van verduurzaming. Dit kunnen plannen zijn met betrekking tot grondstoffen, biodiversiteit, klimaat, biobased economy enzovoorts. Zo willen de initiatiefnemers van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek dat in 2025 de stadskernen emissievrij bevoorraad worden. Er wordt regionaal gekeken waar dit mogelijk is en verschillende oplossingen voor Zero Emissie stadslogistiek worden onderzocht, zoals het verbeteren van de voertuigen, betere benutting van vrachtauto’s en logistieke trajecten.

Voor wie is de greendeal interessant?

Het sluiten van zo’n overeenkomst is interessant voor iedereen die een duurzaam plan heeft maar tegen knelpunten aanloopt die door de overheid kunnen worden opgelost. Dit kunnen bedrijven, organisaties of decentrale overheden zijn. De plannen moeten wel voldoen aan de voorwaarden die de Rijksoverheid gesteld heeft, deze zijn te vinden op de website greendeals.nl.

Wat levert de greendeal op?

Een Greendeal zorgt ervoor dat knelpunten worden weggewerkt en drempels worden overwonnen. De overheid doet zijn best om bijvoorbeeld bureaucratische regels te versimpelen. Maar het kan ook dat het een handelsreis organiseert naar een gebied waar de duurzame technologie een nieuwe afzetmarkt vindt. Ook helpt de overheid bij het stimuleren van contacten tussen verschillende stakeholders. Concreet is het de bedoeling dat er spin-off komt van de Greendeals, in de vorm van brede navolging in de maatschappij. Een mooi voorbeeld is de Green Deal InfraNatuur die tot doel had om meer biodiversiteit langs infrastructurele werken te realiseren. Zo wordt biodiversiteit nu vaker vastgelegd in aanbestedingen en heeft Rijkswaterstaat een boek met voorbeeldprojecten uitgebracht.

Bronnen

Rijksoverheid.nl
Greendeals.nl

Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen HeatInvest

Heeft u een project met betrekking tot Greendeal? Laat het ons weten, dan denken wij graag met u mee voor een oplossing.

Bij HeatInvest werken mensen met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame installatietechniek, daardoor heeft HeatInvest voor alle vraagstukken en omgevingen een passende oplossing.
Dit kan een vrijblijvend eerste advies zijn tot een volledig traject waarbij zelfs de financiering voor u wordt geregeld.