Montessorischool Doesburg

Een hoge temperatuur warmtepomp systeem is toegepast om de gasketels bij de Anne Frank Montessorischool in Doesburg te vervangen. Dit systeem bestaat uit een CO2-warmtepomp van 34kW in combinatie met drie PCM-buffervaten van 500 liter. Door de toepassing van PCM-bollen in de waterbuffer wordt de inhoud vergroot naar circa 6000 liter. Omdat deze CO2-warmtepomp tot 80 graden Celcius kan verwarmen was het niet nodig om de bestaande installatie/radiatoren te vervangen.

Het schoolgebouw uit 1970 in de Doesburgse wijk De Ooi wordt hierdoor het eerste bestaande schoolgebouw dat zonder gas kan worden verwarmd. De gasketels zijn nog wel blijven hangen zodat ze gebruikt kunnen worden in het geval van calamiteiten. Het gemeentebestuur van Doesburg heeft de verbouwing van het pand ook aangegrepen om het pand verder te verduurzamen met de installatie van PV-panelen. Op die manier wordt er meegewerkt aan het gasloos maken van schoolgebouwen en dus het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.