Wat is energieneutraal?

De term komt regelmatig voorbij, maar wat betekent het eigenlijk? Een energieneutraal gebouw heeft een energieverbruik van 0 op jaarbasis. Een gebouw gebruikt weinig energie en de energie die wordt gebruikt, wordt door het gebouw zelf opgewekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen te gebruiken. De overheid heeft besloten dat alle gebouwen in 2050 aan deze eis moeten voldoen.

Waarom energieneutraal?

Energieneutrale gebouwen hebben veel voordelen. Veertig procent van het Europese energiegebruik komt voor rekening van de gebouwde omgeving. In Europa is besloten dat dat omlaag moet. Vooral het gebruik van fossiele bronnen moet omlaag. Deze bronnen zijn eindig terwijl de energievraag wereldwijd stijgt. Prijzen zullen daarom de komende jaren stijgen. Energieneutrale woningbouw zorgt ervoor dat vastgoed in de toekomst ook betaalbaar blijft. Een hoog energieverbruik zorgt ook voor veel uitstoot van het broeikasgas CO2 wat zorgt voor klimaatverandering. Een lager energiegebruik betekent een lagere CO2 uitstoot.

Wat zijn de eisen voor energieneutraal?

Een energieneutraal gebouw moet jaarlijks een netto-energieverbruik van 0 hebben. De bouwtechnische voorschriften voor duurzaam bouwen staan beschreven in de bouwregelgeving. In het Bouwbesluit staat een methode om de milieuprestaties van gebouwen te berekenen. Specifiek voor energieneutrale woningbouw en de bouw van energieneutrale scholen en kantoren zijn infobladen beschikbaar. Hierin staat beschreven hoe zo’n bouwproject kan worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om bestaande gebouwen zo te renoveren dat ze een energieverbruik van 0 hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld Jaren 30 woningen energieneutraal worden gemaakt. Dit is wel moeilijker dan nieuwbouw. Meer informatie over renoveren is te vinden in de publicaties SBR-Referentiedetails voor renovatie en de Toolkit Bestaande bouw.

Voordelen en nadelen van energieneutraal

Naast het al genoemde milieuvoordeel hebben energieneutrale gebouwen ook voor eigenaren grote voordelen. Energieneutrale woningen en gebouwen hebben zowel in de zomer als in de winter een prettig binnenklimaat. Belangrijk is ook het financiële voordeel. Doordat er geen energie wordt gebruikt, zijn de vaste lasten van een woning onafhankelijk van prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Een ander voordeel is dat als een nieuw gebouw op deze manier wordt gebouwd, dit voorloopt op de wetgeving. Vanaf 2020 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal worden gebouwd. Een volledig energieneutraal gebouw zal daarom langer zijn waarde behouden. Een nadeel van energieneutrale woningen is dat ze duurder zullen zijn. Ook zijn nog niet alle bouwbedrijven toegerust om op deze manier te bouwen.

Welke oplossingen zijn er om energieneutraal te worden?

De overheid heeft bepaald dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Dat geldt voor woningen, maar ook bijvoorbeeld overheidsgebouwen moeten binnen dertig jaar energieneutraal zijn. Voor nieuwbouw is dat niet zo’n probleem. Toepassing van state-of-the-art technologieën zorgt voor duurzame woningen. Maar voor bestaande gebouwen heeft dat wat meer voeten in de aarde. In eerste instantie zal gekeken kunnen worden naar een betere isolatie van de gebouwen. Ook zullen gebouwen in de toekomst niet langer een gasaansluiting hebben. Verwarming gebeurt dan via elektrisch aangestuurde warmtepompen of zonneboilers. De hoeveelheid energie die dan toch gebruikt wordt kan worden opgewekt met behulp van zonnepanelen of een centrale oplossing in een wijk.

Voor wie is energieneutraal interessant?

Energieneutraal bouwen of verbouwen is interessant voor iedereen die een huis of ander gebouw bezit of van plan is te kopen. Het is verstandig om nieuwe gebouwen meteen aan de strengste eisen te laten voldoen. Vooruitlopend op de wet, hoeven achteraf geen aanpassingen te worden gedaan. Kijkend naar bestaande bouw, is het interessant om na te gaan welke aanpassingen moeten worden gedaan om energieneutraal te worden. Bouwbedrijven en architecten zullen zich in energieneutrale oplossingen moeten verdiepen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de eisen.

Wat kost energieneutraal?

Verschillende bouwbedrijven berekenen dat energieneutrale nieuwbouwhuizen tussen de dertig en vijftigduizend euro duurder zijn dan huizen die niet met de meest vooruitstrevende technieken worden gebouwd. Deze extra kosten hangen natuurlijk erg af van het type woning dat wordt gebouwd. Zo is de energieneutrale schuurwoning de laatste jaren zeer populair geworden. De investeringen voor een verbouwing naar energieneutrale woning zijn van dezelfde ordegrootte. De kosten betreffen op de eerste plaats isolatie, daarnaast het plaatsen van een gasvrije cv ketel en zonnepanelen. Ook zijn er voor bestaande woningen prefab voorzetgevels en daken die een oude woning op nul-energie kunnen brengen.

Subsidie op energieneutraal

Er bestaat geen specifieke subsidievorm voor energieneutraal bouwen. Toch is het mogelijk om te profiteren van bepaalde overheidsregelingen bij een dergelijk bouwproject. Zo bestaat de Regeling Groenprojecten – Duurzaam bouwen. En de MIA/VAMIL regeling voor ondernemers. Voor huisisolatie bestaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). En voor verregaande energiebesparende maatregelen bestaat het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP). Ook voor Verenigingen van Eigenaren zijn SEEH-subsidies.

Wat levert energieneutraal op?

Ten eerste levert het milieuwinst op. Wetend dat veertig procent van het Europese energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving komt. Energieneutrale gebouwen onttrekken geen extra energie aan het net en zorgen dus ook niet voor extra uitstoot. Een energiezuinige woning heeft een gezond en prettig binnenklimaat. Daarbij levert een energieneutraal gebouw een financieel voordeel voor de bezitter. Kosten voor energieverbruik worden gereduceerd tot nul en de terugverdientijd voor investeringen is tien tot vijftien jaar. De waarde van het gebouw blijft langer op niveau als gekozen wordt voor maatregelen die nog niet wettelijk zijn, maar dat wel worden.

Bronnen

RVO.nl
Woonbegroting.nl
Milieucentraal.nl

Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen HeatInvest

Heeft u een project met betrekking tot energieneutraal bouwen? Laat het ons weten, dan denken wij graag met u mee voor een oplossing.

Bij HeatInvest werken mensen met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame installatietechniek, daardoor heeft HeatInvest voor alle vraagstukken en omgevingen een passende oplossing.
Dit kan een vrijblijvend eerste advies zijn tot een volledig traject waarbij zelfs de financiering voor u wordt geregeld.