Wat is aardgasvrij?

Tot nu toe zijn veel huizen en andere gebouwen aangesloten op het aardgasnetwerk. Aardgas wordt gebruikt om op te koken, om huizen te verwarmen en vaak ook voor het warme water uit de kraan en douche. Aardgas is een fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam, daarom heeft Nederland ervoor gekozen om gebouwen gefaseerd van het aardgas af te koppelen en aardgasvrij te maken. Er zullen dan andere, duurzame energiebronnen worden toegepast voor de kook- en warmwatervoorziening en de verwarming van de huizen.

Wanneer moet Nederland aardgasvrij zijn?

Nederland wordt in fases aardgasvrij gemaakt. De overheid heeft besloten om in 2021 50.000 bestaande woningen per jaar gasloos te maken. In 2030 moeten zelfs 200.000 huizen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Voor nieuwe gebouwen geldt dat ze geen gasaansluiting meer krijgen. Dit is vastgelegd in de ‘Gaswet’ die op 1 juli 2018 is ingegaan. Er is besloten dat Nederland in 2050 geen CO2 meer mag uitstoten. Het broeikasgas CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Dit betekent dus dat Nederland in 2050 gasloos moet zijn.

Voordelen en nadelen van aardgasvrij

Het grootste voordeel van een aardgasvrije woning is dat je geen CO2 meer uitstoot. Dit is goed voor het milieu. Daarnaast hoeft er in Groningen steeds minder aardgas te worden gewonnen. Daarbij is er een kostenaspect. Aardgas is een relatief dure energiebron, vergeleken met elektriciteit. Bovendien is het een voordeel dat er alleen elektriciteitsaansluiting nodig is, dat is sowieso veiliger. Een nadeel van aardgasvrij wonen is dat mensen niet meer op gas kunnen koken. Ook zullen huizen met gaskachels – sommige oude woningen hebben er nog één – moeten worden omgebouwd om centrale verwarming aan te leggen.

Welke oplossingen voor aardgasvrij zijn er?

Hoe werkt dat dan gasloos wonen? Er zijn verschillende mogelijkheden om huizen gasloos te verwarmen en om gasloos te koken. Voor de keuken zijn inmiddels veel verschillende elektrische kookplaten op de markt, die beter werken dan klassieke gietijzeren exemplaren, zoals inductie- of keramische kookplaten. Voor warmwater- en verwarmingsvoorziening zijn er gasloze opwekkers, zoals warmtepompen of zonneboilers. Ook zijn er pelletkachels en biomassaketels te verkrijgen. Ook kunnen huizen in wijken worden verwarmd met een warmtenet. Dan heeft niet ieder huis een aparte cv-ketel nodig, maar wordt de warmte centraal in de wijk opgewekt en gaat met buizen naar de huizen. De warmte kan bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie zijn of aardwarmte.

Waar worden aardgasvrije oplossingen toegepast?

Alle nieuwbouwwoningen en -gebouwen worden aardgasvrij gebouwd. Ze worden allemaal voorzien van duurzame verwarmingsoplossingen. Maar voor 2050 moeten ook oude huizen gasloos worden. Het is prima mogelijk om in een oud huis gasvrij te wonen. Daarvoor zullen de woningen wel moeten worden aangepast. Een aantal gemeenten heeft concrete plannen om bestaande woningen gefaseerd om te bouwen. In Den Haag moeten de komende vijf jaar 25 tot 30 duizend woningen aardgasvrij worden gemaakt, in Rotterdam 10 duizend en in Amsterdam is momenteel tien procent van de gebouwen aardgasvrij.

Wat kost aardgasvrij?

Gebouwen die nu nog aan het aardgasnet zijn gekoppeld, zullen moeten worden voorzien van een gasloze cv-ketel en elektrische kookvoorziening. De elektriciteit kan komen van het huidige elektriciteitsnet maar het gebruik van zonnepanelen maakt een gebouw nog duurzamer. Een gasvrije cv ketel zoals een warmtepomp kost rond de 9.000€, elektrische kookplaten zijn er in verschillende prijsklassen. Het voordeel ziet een bezitter van een gasvrij gebouw terug op de energierekening, er is geen gasverbruik meer en er hoeft ook geen vastrecht te worden betaald. Op macroscopisch niveau is het aardgasvrij maken van Nederland een kostbare onderneming. Een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Gemeente Amsterdam becijfert dat het aardgasvrij maken van Amsterdam in 2040 op kan lopen tot 65 miljard euro.

Subsidie op aardgasvrij.

Op de aanschaf van een gasvrije cv-ketel zoals een warmtepomp of een zonneboiler is een subsidie te verkrijgen via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) regeling. Deze regeling loopt sinds 2016. Op de website van RVO.nl is uitgelegd hoe deze subsidie kan worden aangevraagd en wat hiervoor de voorwaarden zijn. Ook in Amsterdam bijvoorbeeld is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het verbouwen van een woning of gebouw naar aardgasvrij.

Wat levert aardgasvrij op?

Milieuwinst! Doordat er geen aardgas wordt verbrand, wordt minder CO2 uitgestoten. Gemiddeld verbruikt een Nederlands gezin zo’n 1600 kubieke meter aardgas per jaar voor de verwarming van de woning, het warme water en het koken. Dat betekent zo’n 3000 kilo CO2 per jaar. Een gasvrije woning stoot dus 3000 kilo CO2 minder uit. Door gebruik te maken van zonnepanelen of een groene stroomleverancier te kiezen, is ook de elektriciteitsvoorziening CO2-arm of vrij. Daarbij komt ook nog dat er flink bespaard kan worden op de energierekening. Het isoleren van een gebouw zorgt voor nog meer energiebesparing en verminderde CO2-uitstoot.

Bronnen

Rijksoverheid.nl
RVO.nl
Cobouw.nl

 

Maak gebruik van alle kennis en ervaring binnen HeatInvest

Heeft u een project met betrekking tot aardgasvrije verduurzaaming? Laat het ons weten, dan denken wij graag met u mee voor een oplossing.

Bij HeatInvest werken mensen met meer dan 30 jaar ervaring in de duurzame installatietechniek, daardoor heeft HeatInvest voor alle vraagstukken en omgevingen een passende oplossing.
Dit kan een vrijblijvend eerste advies zijn tot een volledig traject waarbij zelfs de financiering voor u wordt geregeld.