Individuele hoge temperatuur CO2-warmtepompsysteem met PCM-buffer

Dit systeem bestaat uit een compacte hoge temperatuur (transkritische) CO2-lucht-waterwarmtepomp in combinatie met PCM-bufferopslag en intelligente regeltechniek die direct worden aangesloten op de bestaande infrastructuur van een individuele woning. Met dit systeem wordt op duurzame manier voorzien in ruimteverwarming en warm tapwater en is er (ook voor piekverwarming) geen cv-ketel nodig. Bovendien hoeven bestaande hoge temperatuur afgiftesystemen in de woning niet te worden vervangen. De werking van dit systeem is in de afbeelding schematisch weergegeven.

De unieke combinatie van dit type warmtepomp met buffering in fase overgangsmateriaal maakt het mogelijk:
• Hoge temperaturen te leveren (CO2-WP met gecontroleerde retourtemperatuur d.m.v. PMC-buffer);
• De warmtepomp zo constant/efficiënt mogelijk te laten draaien doordat warmte wordt gebufferd voor momenten dat meer vraag ontstaat (peak-shaving);
• Ruimtelijk ook toe te passen binnen de bestaande gebouwde omgeving (PCM slaat tot 4 keer zoveel warmte op als water, waardoor het ook 4 keer kleiner kan worden uitgevoerd.