Missie
HeatInvest werkt mee aan een Nederland waarin enkel op duurzame wijze energie wordt opgewekt en opgeslagen. Deze energie wordt zo efficiënt en rendabel mogelijk ingezet om woningen en utiliteitsgebouwen te verwarmen. Op deze manier helpt HeatInvest mee om de energietransitie te realiseren!
Visie
Door de inzet van diverse beschikbare hernieuwbare energiebronnen kunnen vastgoedportefeuilles volledig worden verduurzaamd, waarbij de klant zoveel mogelijk wordt ontzorgd en de maatschappelijke impact zoveel mogelijk wordt beperkt.

HeatInvest wil dé partij in Nederland zijn die gemeenten, woningbouwcorporaties, grote vastgoedbezitters en spelers in de utiliteitsbranche volledig ontzorgt in het verwarmen van panden in hun vastgoedportefeuille. De diensten die HeatInvest hierbij aanbiedt lopen uiteen van planvorming, tot engineering, installatie en outsourcing. HeatInvest is de overkoepelende partij boven Boonstoppel Engineering en Energy Outsourcing Solutions en het aanspreekpunt voor alle energievragen!

De Rijksoverheid wil dat in 2030 zeker 27% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Ook spelen afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers een rol.

Energie is duurzaam wanneer deze opgewekt wordt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu en herbruikbaar zijn. HeatInvest biedt oplossingen aan die te allen tijde passen binnen de wettelijke kaders en aansluiten bij de geldende adviezen, zoals opgesteld door de SER en het Planbureau voor de Leefomgeving. Technologische mogelijkheden die een belangrijk deel uitmaken van het portfolio van HeatInvest zijn onder andere:

  • vaste brandstof ketels,
  • hoge en lage temperatuur warmtepompen,
  • warmte & en koude opslagbuffers (PCM),
  • gecombineerde systemen (hybride),
  • warmtepomp boilers,
  • zonnepanelen
  • windturbines